Psykolog Marcus Nielsen

Psykoterapi

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykologisk behandling med KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Enheten har avtal med Region Skåne, vilket innebär att du kan komma hit på remiss från din vårdcentral. Då gäller högkostnadsskyddet och frikort. Du är också välkommen utan remiss.

KBT är ett stort område, med många olika perspektiv och metoder, som vi anpassar efter dina behov och önskemål. Utifrån traditionell KBT kan vi arbeta med hur tankar och beteenden hänger samman och påverkar hur du mår, känner och relaterar. Inom senare tiders KBT finns möjlighet att gå in på områden såsom självomsorg, medveten närvaro och psykologisk flexibilitet.

Stöd & rådgivning

Psykologiska perspektiv och metoder är användbara i många olika sammanhang, privat och professionellt. Hör av dig så tittar vi närmare på dina intressen, behov och förutsättningar.
Här är några exempel på områden där jag gärna hjälper till:
* Inlärning
* Beteendeförändring
* Problemlösning
* Produktivitet och informationshantering
* Personlig utveckling & livsfrågor

Om MOTTAGNINGEN

Mottagningen finns i ett av de gamla tegelhusen i Sankt Larsparken. Här finns goda parkeringsmöjligheter och stadsbuss 6 stannar i närheten (hållplats S:t Lars).

Jag lägger stor vikt vid att du ska kunna känna dig välkommen och bekväm när du kommer hit. Tillsammans försöker vi att hitta tider och rutiner som fungerar för dig, i din tillvaro. Möjlighet finns även till enkla och säkra videosamtal, genom din dator, surfplatta eller smartphone.

Kontakt

Psykolog Marcus Nielsen

Sankt Lars väg 44 A, 222 70 Lund

E-post
Telefon

0791 00 75 25

Lämna ett röstmeddelande eller skicka ett sms